Sa ei ole üksi,
meie hoolime.

— Meist

Meie organisatsiooni eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid.

MTÜ Abi Võti pakub erinevaid nõustamisteenuseid ning probleeme ennetavaid koolitusi. Tegutseme selle nimel ennetuse, seire ja sekkumisega; teeme koostööd kodanikuühiskonna eri tasandi organisatsioonidega; räägime kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ja viime läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Seisame hea selle eest, et kõikidel inimestel oleks õigus elada turvalist ja vägivallavaba elu, kogemata kiusamist, ahistamist, pere-, lähisuhte-, kohtingu-, seksuaalvägivalda või mõnda muud vägivalla liiki.

MTÜ Abi Võti on asutatud 03.05.2017.

— Teenused

Perenõustamine ja -teraapia

Võib aidata parandada teineteise mõistmist ning toetada üldist toimetulekut, suurendada emotsionaalset toetust pereliikmete vahel. Peamiselt keskendutakse pereliikmete omavahelisele suhtlusele, suhete kvaliteedile, arengukriisidele ning nendega toimetulekule. Eesmärk on leida kõigile pereliikmetele sobivaim toimimisviis ja/või suhtlemismuster, mis tõstaks pereelu kvaliteeti.

Paarinõustamine ja-teraapia

On abiks konfliktide lahendamisel ning raskuste ületamisel paarisuhtes. Keskendub kahe inimese vahelise emotsionaalse ühenduse taastamisele ja suhte kvaliteedi parandamisele. Teraapia käigus püütakse jõuda järeldusele selles, mis konflikti või kriisi sattunute vahel toimub ja kuidas olukorrast välja tulla.

Individuaalne nõustamine

Lähtutakse konkreetse kliendi vajadustest. Nõustamise käigus pööratakse tähelepanu suhtemustritele, mille klient on saanud kaasa oma lapsepõlvest ning sellele, millist mõju avaldavad erinevad uskumused. Eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise, probleeme ja konflikte inimeste ja gruppide vahel ning sealhulgas toetada inimeste toimetulekut.

Tugigrupp meestele

Mõeldud meestele, kes on kasutanud oma lähedaste suhtes vägivalda. Eesmärk on õpetada mehi saama aru oma tunnete ja pingete põhjustest ning nendega igapäevaselt toime tulema. Julgeda olla armastav ja hooliv mees, isa, sõber ning elada vägivallatut ja turvalist elu.

Tugigrupp naistele

Mõeldud naistele, kes on kogenud oma lähisuhtes vägivalda. Eesmärgiks on vähendada isoleeritust ja aidata luua sotsiaalseid kontakte. Oma elust rääkimine aitab üle saada häbi –ja süütundest; naised saavad abi ja õpivad toimetulekustrateegiaid traumeeritud lastega ümberkäimiseks, vabanedes ühtlasi oma ebaadekvaatuse tundest.

Tugigrupp lastele

Mõeldud lastele, kes on perevägivalda pealt näinud. Eesmärk on aidata kaasa laste emotsionaalse taastumise kiirenemisele, enesesüüdistustest vabanemisele ja vägivaldsete käitumismustrite paremale äratundmisele.

Koolitustegevused

Korraldame vastavalt vajadusele erialakoolitusi, infopäevi ja konsultatsioone.

Nõustamine Skype teel

Kirjalik konsultatsioon e-kirja teel

MEIE RUUMIDES ON KEELATUD PILDISTADA, FILMIDA JA SALVESTADA HELI.

— Meie Inimesed

Helen Sööl

Tegelen individuaalnõustajana, pere –ja paariterapeudi, koolitaja ja konsultandina ning annan loenguid. Oman magistrikraadi psühholoogias. Mul on ekspertteadmised naistevastase vägivalla, perevägivalla ja seksuaalvägivalla teemadel. Töötan juba 9 aastat peredega sealhulgas laste ja noortega, kelle puhul on peamiseks eemärgiks laste sotsiaalsete oskuste, tunnete mõistmise jms arendamine. Individuaalseansil töötame psühhoterapeutilisel tasandil. Alates 2013. aastast kuulun Eesti Pereteraapia Ühingusse. Nõustan eesti, inglise ja rootsi keeles.

Ene Päll

Tegelen sotsiaalnõustamisega. Juristi diplomi olen omandanud Tallinna Majanduskoolist (Tallinna Majandustehnikum). Baccalaureuse artiumi kraadi sotsiaaltöö erialal olen saanud Tallinna Ülikoolist. Sotsiaaltöö tööjuhendamise (supervisiooni) alal olen end täiendanud Lapi Ülikooli ja Tallinna Ülikooli poolt korraldatud koolitusel. Olen pikka aega töötanud sotsiaalvaldkonnas keskastme juhina Harju Maavalitsuses ja Sotsiaalkindlustusametis.

— Hinnakiri

  • Individuaalne nõustamine: 1h / 65 € (inglise keeles, rootsi keeles 65.-)
  • Pere-ja paariteraapia: 1h / 75 € (inglise keeles, rootsi keeles 75.-)
  • Nõustamine üle Skype: 1h / 65 €
  • Koolitused: Hind kokkuleppel

* Kliendi meilile saadetud arve alusel või sularahas kohapeal.
* Vastuvõtt toimub esmaspäevast reedeni ja eelneval kokkuleppel ka nädalavahetusel.

— Kontakt

Vastuvõtuaegu saab broneerida Online broneerimissüsteemis, e-posti teel tere@abivoti.ee. Teiega võetakse ühendust esimesel võimalusel. 

Asukoht: Kaupmehe 19-7
Email: tere@abivoti.ee

Online broneerimine